Meny

Aktuella försäljningar

 

 Blowpoint

Blowpoint AB, 556893-3724, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-08-14. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén.

 

Blowpoint AB har utvecklat och marknadsfört en prisbelönt alkoholmätare för användning i offentliga miljöer och företag. Alkoholmätaren används idag på ett stort antal hotell och av andra kunder. Produkten har under 2018 testats av MHF med mycket gott resultat, se https://www.mhf.se/omdomen/alkolas/blowpoint/.

 

Konkursbolagets rörelse bjuds härmed ut till försäljning av konkursförvaltaren, se prospekt nedan. Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2019-10-07, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.

 

Prospekt 

Bilaga 1, lager och inventarier

Bilaga 2, immateriella rättigheter

Blowpoint på Facebook

 

 

 

Janeling

 

[SÅLD]

Konditori Janeling AB, 556593-7199, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-08-22. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén.

 

Bolaget bedriver traditionell konditoriverksamhet med bageri och café. Rörelsen grundades 1965 och är en av Eskilstunas äldsta. Förutom café och produktion på Strandgatan 4 i Eskilstuna har bolaget även café med försäljning vid ICA Ekängen (Strängnäsvägen 11) i Eskilstuna. Verksamheten har omfattat 18 anställda och har haft en årlig omsättning strax under 9 Mkr under senare år. Förutom försäljning i butik är bolaget även leverantör till hotell i Eskilstuna samt till bröllop, företagsevent och andra evenemang.

 

Rörelsen utbjudes härmed till försäljning enligt vad som framgår av nedanstående prospekt. Anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast torsdagen den 12 september kl. 12:00.

 

Prospekt

 

Bilaga 1, årsredovisning 2017

Bilaga 2, årsredovisning 2018

Bilaga 3, balansrapport juli 2019

Bilaga 4, resultatrapport juli 2019

Bilaga 5, hyresavtal Strandvägen med hyresavi juli - september 2019 

Bilaga 6, hyresavtal ICA Ekängen samt tilläggsavtal ICA Ekängen

Bilaga 7, inventarieförteckning

Bilaga 8, lagerförteckning

Bilaga 9, bilder

 

 

 layinglogo1 

[SÅLD]

 

Yosso AB har försatts i konkurs vid Södertälje tingsrätt 2019-08-01. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén. Bolagets verksamhet har bestått i utvecklandet av en tjänsteplattform / ett digitalt verktyg "Yosso" avsett att användas av konsumenter och hantverkar inför och vid genomförandet av konsumententreprenader, se www.yosso.se. 

 

 

Konkursbolaget samtliga rättigheter till "Yosso" utbjudes härmed till försäljning, se prospekt nedan. Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2019-09-12, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.

 

Prospekt Yosso.

Beskrivning Yosso, version 1.

Beskrivning Yosso, verision 2.

 

 

Logga Fontana

 

[SÅLD]

 

M Fontana Bygg & Smidesservice AB, 556797-7953, har efter egen ansökan försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-04-24, varvid advokaten Gustaf Pontén har förordnats som förvaltare. Verksamheten drivs för närvarande vidare av konkursboet.

 

Prospekt för rörelseöverlåtelse [klicka på länken]

Bilaga 1, Förteckning viktigare kunder

Bilaga 2, Årsredovising 16/17

Bilaga 3, Årsredovisning 17/18

Bilaga 4, Resultatrapport februari 19

Bilaga 5, Balansrapport februari 19

Bilaga 6, Verktyg, fordon och övriga inventarier (uppdaterad)

Bilaga 7, Lager (uppdaterad)

Bilaga 8, Foton

 

 Fontana bilder

 

 ----------------------------------

 

 

 Gärde

Lantbruksfastighet Strängnäs Ytterselö-Norrtorp 3:41[SÅLD]

Mark på Selaön 

Offentlig auktion hålles den 14 mars 2019, kl 14:00

på plats i Gula Industrihuset, Brogatan 21, Stallarholmen.  

 

Obebyggd fastighet med åkermark och lite skogsmark i närhet till väg och bebyggelse på Selaön i Strängnäs. Fastighetens areal uppgår till ca 8,8 hektar och fördelar sig på ca 7,3 hektar åkermark och 1,5 hektar skogsmark. Fastigheten lämpar sig utmärkt för den som vill ägna sig åt småskalig lantbruksverksamhet eller som tillskottsmark.

 

Ladda ner:

Prospekt

Värdeutlåtande

 

 ---------------

 

OSTAFFÄREN I STRÄNGNÄS AB [SÅLD]

 Ostaffären i Strängnäs

 

 

Ostaffären i Strängnäs AB, 556073-3528, har efter egen ansökan försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-02-20. Konkursförvaltare är advokaten Gustaf Pontén, Advokatgruppen Mellansverige. 

Bolaget har bedrivit ost- och delikatessbutik i hyrda lokaler i Strängnäs. Butiken har utöver ost haft ett sortiment bestående av bl.a. kaffe, te-blandningar, marmelader, kex, olivoljor och choklad. Butiksrörelsen har anor sedan 1930-talet och har en trogen och väl inarbetad kundkrets. 

Butikslokalen är belägen på Hospitalsgatan 17 i centrala Strängnäs och omfattar förutom butiksyta även ett mindre kontor med personalutrymme samt källare med två stycken kylrum anpassade för lagring av ost. Hyran uppgår till cirka 4 000 kr per månad.

Rörelsens omsättning har under räkenskapsåren 2016 - 2018 varierat mellan 3,5 och 3,9 Mkr. 

I och med konkursen finns nu möjlighet att förvärva butiksrörelsen med möjlighet att inträda i hyresavtalet. I överlåtelsen ingår inventarier i form av butiksinredning, kyldiskar, kylskåp, vågar, ostknivar m.m., se översiktlig inventarieförteckning i bilaga 1

Skriftliga bud emotses snarast, dock senast 2019-03-01, kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.

 

Kontaktperson vid advokatbyrån är Jonas Halén, telefon: 016-13 40 20 och e-post: halen[@]advokatgruppen.net.

 

 

 

 

 

 

 logo

 

[SÅLD]

GAD Tech AB, 559062-6304, försattes i konkurs efter egen ansökan i konkurs vid Västmanlands tingsrätt 2019-01-14. Till konkursförvaltare förordnades advokaten Gustaf Pontén.

 

Bolagets verksamhet är inriktad mot nordisk järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon och industri. Verksamheten omfattar uthyrning av tekniker och tillhandahållande av andra kvalificerade konsulttjänster samt produkter till företag inom järnväg- och tillverkningsindustri. Härutöver har bolaget bedrivit underhåll och service av lok, vagnar och andra järnvägsmaskiner, både på plats hos kunder och sedan 2017 även i egen lokverkstad i Karlstad. Verksamheten bedrivs för närvarande vidare av konkursen.

 

Skriftliga anbud på hela eller delar av rörelsen skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2019-01-31, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet. Konkursförvaltaren avser att slutförhandla köpeskillingen med de anbudsgivare som lämnat högsta anbuden. För ytterligare information klicka på länkarna nedan.

 

Prospekt

Bilaga 1 Årsredovisning GAD Tech AB 2017

Bilaga 2 Årsredovisning GAD Consulting AB 2017

Bilaga 3 Preliminär resultatrapport GAD Tech AB 2018

Bilaga 4 Preliminär balansrapport GAD Tech AB 2018

Bilaga 5 Hyresavtal lokaler Karlstad

Bilaga 6 Hyresavtal Västerås

Bilaga 7 Hyresavtal Stockholm

Bilaga 8 Verkstadsinventarier (preliminär förteckning, verktyg i bilar, datorer m.m. tillkommer)

Bilaga 9 Kontorsinventarier Västerås och Stockholm 

Bilaga 10 Telefoner och datorer hos personal (publiceras inom kort)

Bilaga 11 Förteckning leasade fordon

 

 

Hjulia [SÅLD]

Vuollerim Invest AB, 556974-4300, har försatts i konkurs vid Gällivare tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén. Bolaget har under namnet Hjulia Däck & Fälg bedrivit däckfirma. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Stallarholmen, Strängnäs kommun. Försäljningen har dock även skett via Internet.

 

Rörelsen utbjudes härmed till försäljning. I verksamheten ingår:

 

- lager av däck, bilaga 1 (uppskattade inköpspriser)

- lager av fälgar, bilaga 2 (uppskattade inköpspriser)

- lager av däcktillbehör, bilaga 3 (uppskattade inköpspriser)

- verkstadsinventarier, bilaga 4

- rätten till telefonnummer, domän m.m.

 

Viss utrustning som används i rörelsen är leasad. Möjlighet kan finnas att överta dessa leasingavtal. Visning sker efter överenskommelse med förvaltaren. Som rörelsen för närvarande drivs konkursboet i avvaktan på en försäljning kan lagret komma att förändras.

 

Härmed infordras anbud på rörelsen. Anbud kan avse hela rörelsen eller delar av rörelsen. Anbud skall vara förvaltaren tillhanda senast fredagen den 26 oktober 2018, kl. 12.00. Förvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt liksom möjlighet att sälja underhand.

 

För ytterligare upplysningar kontaktas förvaltaren. 

 

 

Jernberghska Krog AB [SÅLD]

Jernberghska

 

Jernberghska Krog AB, 556908-9955, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt. Förvaltare i konkursen är Carlos Costa.

För nedladdning av anbudsunderlag tryck här.

 

  [SÅLD]

Quicken AB, 556712-5439, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén. 

 

 

 

Maskin och svetsteknik i Mälardalen - MMS [SÅLD]

Mälardalens Maskin & Svetsteknik AB, 556610-1167, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2018-04-11. Förvaltare i konkursen är advokat Gustaf Pontén. 

 

Tillgångarna har försålts av konkursboet.

 

Gård vid Hjälmarens strand (SÅLD)

Eskilstuna Vångsö 1:2 och 1:4

Jord och skog, 36 ha, vid Hjälmarens strand. Jak- och fiskearrende. Gårdcentrum med bostad och flera ekonomibyggnader. 15,8 inägomark samt 18,3 ha skog.

Försäljes genom offentlig auktion den 21 juni 2018, kl 15:00 på Advokatgruppens kontor i Eskilstuna, Rademachergatan 17, 4 tr.

För nedlaggning av prospekt tryck här

För beställning eller ytterligare information kontakta advokat Carlos Costa, tfn 016 13 40 20, e-post costa[@]advokatgruppen.net. 

 

 

Eskilstuna Vångsö

 

Trädgårdstomt med fritidshus (SÅLD)

 

Eskilstuna Ängsholmen 1:2

1 000 m² arrenderad trädgårdstomt med fritidshus, gäststuga, bastuhus, jordkällare samt växthus. Tillfälle för den händige att förvärva byggnader med enklare renoveringsbehov ett stenkast från Mälaren med bad och möjlighet till båtplats.

Försäljes genom offentlig auktion den 21 juni 2018, kl 16:00 på Advokatgruppens kontor i Eskilstuna, Rademachergatan 17, 4 tr.

För nedlaggning av prospekt tryck här

För beställning eller ytterligare information kontakta jur. kand Hanna Malmbom, tfn 016 13 40 20, e-post malmbom[@]advokatgruppen.net. 

 

Bild annons Ängsholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Advokatgruppen Mellansverige 2019
 | 
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB