Meny

Aktuella försäljningar

  Malmk Blom Entre

 

Malmköpings Nya Blomsterhandel AB i konkurs

Malmköpings Nya Blomsterhandel AB har försatts i konkurs vid Nyköpings tingsrätt. Konkursförvaltare är advokaten Gustaf Pontén, Advokatgruppen Mellansverige. 

 

Bolaget har bedrivit blomsterbutik i centrala Malmköping. Butiksrörelsen har anor sedan 1920-talet och får anses som väletablerad. Konkursboet håller för närvarande butiken öppen, i avvaktan på en försäljning av rörelsen. 

 

Anbud infordras härmed på hela eller delar av rörelsen. Prospekt finns att tillgå nedan. Fri prövningsrätt och rätt att anta anbud innan anbudstidens utgång förbehålles. 

 

Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast fredagen den 27 oktober 2017, kl 12:00. 

 

Klicka på länkarna nedan för ytterligare information om försäljningen:

 

Prospekt

Bilaga 1, Årsredovisning 2016

Bilaga 2, Förteckning lager och inventarier (per konkursdagen) 

 

Malmk Blom Butik1

 

Malmk Blom Butik3

 

Malmk Blom Butik7

Copyright © Advokatgruppen Mellansverige 2018
 | 
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB