Meny

Vy Eskilstuna

Foto Niclas Persson

Välkommen till Advokatgruppen Mellansverige

 

Advokatgruppen Mellansverige är en sammanslutning av advokater och biträdande jurister. Verksamhetsinriktningen är i första hand affärsjuridik, fastighetsrätt, tvistelösning och obeståndsrätt, men vi har stor kompetens även inom andra rättsområden.

 

Byråns huvudkontor är beläget vid Fristadstorget i Eskilstuna men kontor finns även i Strängnäs och Katrineholm. Våra klienter är främst medelstora och mindre företag i Södermanland och Mälardalsregionen.

 

Sommarvikariat för juridikstuderande 2024

Vi erbjuder Dig som läser på juristutbildningen möjlighet att prova på att arbeta hos oss under sommaren 2024. Som sommarvikarie hos oss kommer Du, efter en introduktion, att vikariera för vår administrativa personal. Det innebär att Du bland annat kommer att hantera post, mail och telefonsamtal samt expediera handlingar till myndigheter, klienter och motparter. Du kommer även att få bistå med upprättandet av juridiska handlingar avseende vid byrån förekommande konkursärenden m.m. Du kommer att få god inblick i hur det är att arbeta som advokat på en byrå av vår storlek. Som person bör Du vara noggrann och ansvarstagande samt ha god samarbetsförmåga. Du bör ha läst minst ett läsår på juristutbildningen. Arbetstider och lön enligt överenskommelse.

 

För närmare information kontaktas advokat Gustaf Pontén, e-post ponten[@]advokatgruppen.net.

 

Rådgivning inför eventuellt obestånd

I anledning av de senaste årens ökade inflation och höjda räntor m.m. har allt fler bolag ställts inför ekonomiska svårigheter och antalet konkurser har ökat. I de fall där det saknas förutsättningar för att vända de ekonomiska svårigheterna åtar vi oss uppdrag som konkursförvaltare men kan även ge vägledning i frågor om företagsrekonstruktion.

 

Inför en eventuell obeståndssituation uppstår vanligtvis olika frågor om sådant som risken för personligt betalningsansvar för bolagets företrädare, skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning, återvinningsfrågor samt frågor om personalhantering och löner m.m. Vi lämnar regelmässigt allmän obeståndsrättslig information till företag och företagare inför en befarad obeståndssituation. Om Du har frågor om hur Du bör agera om företaget riskerar att drabbas av obestånd är Du därför välkommen att vända Dig till oss.  

 

Copyright © Advokatgruppen Mellansverige 2024
 | 
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB