Meny

Advokater och biträdande jurister

Lars-Olov Thim, advokat
Lars-Olov Thim, advokat

Bistår bolag och privatpersoner med
rådgivning inom affärsjuridiska områden och fastighetsjuridik. Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Utför styrelseuppdrag i bolag.

Curt Andén, advokat
Curt Andén, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska områden.

Verksam som konkursförvaltare och likvidator.

Gustaf Pontén, advokat
Gustaf Pontén, advokat

Arbetar huvudsakligen med allmän affärsjuridik, köp- och avtalsrätt, bolagsrätt och obeståndsrätt samt boutredningar. Är verksam som konkursförvaltare och likvidator. Utför styrelseuppdrag.

Carlos Costa, advokat
Carlos Costa, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare.

Maria Ackland, advokat
Maria Ackland, advokat

Huvudsakliga verksamhetsområden
är köp- och skadeståndsrätt, obeståndsrätt och ekonomisk familjerätt, offentlig upphandling samt processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol.

Jonas Halén, advokat
Jonas Halén, advokat

Arbetar huvudsakligen med affärsjuridik, tvistemål, offentlig upphandling och obeståndsrätt. Är verksam som konkursförvaltare och likvidator.

Hanna Malmbom, jur kand
Hanna Malmbom, jur kand

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Åtar sig även uppdrag som ombud i tvistemål.

Copyright © Advokatgruppen Mellansverige 2021
 | 
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB