Meny

Advokater och biträdande jurister

Lars-Olov Thim, advokat
Lars-Olov Thim, advokat

Bistår bolag och privatpersoner med
rådgivning inom affärsjuridiska områden och fastighetsjuridik. Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Utför styrelseuppdrag i bolag.

Curt Andén, advokat
Curt Andén, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska områden.

Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Även uppdrag som offentlig
försvarare.

Gustaf Pontén, advokat
Gustaf Pontén, advokat

Arbetar huvudsakligen med allmän affärsjuridik, köp- och avtalsrätt, bolagsrätt och obeståndsrätt samt ekonomisk familjerätt. Är verksam
som konkursförvaltare och likvidator.
Utför styrelseuppdrag.

Carlos Costa, advokat
Carlos Costa, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare.

Maria Ackland, advokat
Maria Ackland, advokat

Huvudsakliga verksamhetsområden
är köp- och skadeståndsrätt, obeståndsrätt och ekonomisk familjerätt, offentlig upphandling samt processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol.

Anders Möller, advokat
Anders Möller, advokat

Arbetar med fastighetsrätt, hyresrätt, varumärkesrätt men även familjerätt, främst som ombud i vårdnadsmål, köp- och avtalsrätt.

Hanna Malmbom, jur kand
Hanna Malmbom, jur kand

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Åtar sig även uppdrag som ombud i tvistemål.

Jonas Halén, advokat
Jonas Halén, advokat

Arbetar huvudsakligen med affärsjuridik, tvistemål, offentlig upphandling och obeståndsrätt men åtager sig även uppdrag för privatpersoner.

Copyright © Advokatgruppen Mellansverige 2020
 | 
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB