Meny

Advokater och biträdande jurister

Gustaf Pontén, advokat
Gustaf Pontén, advokat

Arbetar huvudsakligen med allmän affärsjuridik, köp- och avtalsrätt, bolagsrätt och obeståndsrätt samt utredningar. Är verksam som konkursförvaltare och likvidator. Utför styrelseuppdrag.

Carlos Costa, advokat
Carlos Costa, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Verksam som konkursförvaltare och likvidator. Åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare.

Jonas Halén, advokat
Jonas Halén, advokat

Arbetar huvudsakligen med allmän affärsjuridik och obeståndsrätt. Är verksam som konkursförvaltare och likvidator. Utför styrelseuppdrag.

Curt Andén, advokat
Curt Andén, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska områden.

Verksam som konkursförvaltare och likvidator.

Hanna Malmbom, advokat
Hanna Malmbom, advokat

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare och målsägarbiträde i brottmål samt som ombud i tvistemål.

Rebecca Lindberg, jurist
Rebecca Lindberg, jurist

Huvudsakliga verksamhetsområden är obeståndsrätt, fastighetsrätt, allmän affärsjuridik och ekonomisk familjerätt. Åtar sig uppdrag som god man enligt samäganderättslagen och som bodelningsförrättare.

Emilia Kajaus, jurist
Emilia Kajaus, jurist

Bistår klienter med allmän rådgivning inom affärsjuridiska och privaträttsliga områden. Arbetar även med obeståndsrätt och ekonomisk familjerätt.

Copyright © Advokatgruppen Mellansverige 2024
 | 
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB