Meny

Arbetsområden

 

Advokatgruppen Mellansverige är en i första hand affärsjuridisk byrå som bistår medelstora och mindre bolag samt privatpersoner med kvalificerad juridisk rådgivning inom olika affärsområden och inom allmän fastighetsjuridik.

 

Inom arbetsområdet ryms även att upprätta och granska avtal samt andra affärsjuridiska dokument. Byråns advokater och biträdande jurister företräder också klienter vid förhandlingar och tvistelösning, i och utom domstol.

 

Byråns jurister åtager sig i stor utsträckning uppdrag som konkursförvaltare och likvidatorer.

 

I förekommande fall kan byråns jurister även åtaga sig uppdrag utanför det affärsjuridiska, obeståndsrättsliga och fastighetsrättsliga området.

 

 


 

 

Övrig information

 

Konsumenttvistnämnd

Den 11 januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en Konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten. Mer information om Konsumenttvistnämnden och förutsättningarna för att nämnden ska pröva en ansökan finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnämnden.

 

Kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden:


Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 STOCKHOLM

E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefon: 08-459 03 00 (växel)

Copyright © Advokatgruppen Mellansverige 2024
 | 
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB