Meny

Aktuella försäljningar

 

Varulager skyddskläder m.m.

Foto lager 1

Servacon AB, 559097-0223, försattes i konkurs vid Nyköpings tingsrätt 2022-02-02, varvid advokaten Gustaf Pontén förordnades som konkursförvaltare. Bolagets verksamhet har bestått i försäljning av skyddskläder m.m. för medicinsk användning. Enligt bolagets årsredovisning uppgick nettoomsättning under räkenskapsåret 2020 till cirka 4,2 Mkr.

 

I konkursen finns ett varulager om totalt 257 kartonger med cirka 6.100 st skyddsoveraller, 8080 st operationsrockar samt 21.600 st doseringssprutor (för insulin / vaccin) med nålar enligt bilaga 1. Varulagret har, enligt vad som konkursbolagets tidigare ställföreträdare har uppgivit för förvaltaren, ett uppskattat försäljningsvärde om cirka 1.036.000 kr. Varorna förvaras i lagerlokaler i Enköping.

 

Konkursboet utbjuder härmed varulagret till försäljning genom anbudsförfarande.

 

Försäljningen sker med friskrivning för konkursboet, såväl ifråga om varornas skick, antal, försäljningsvärde och andra egenskaper. Det ankommer därför på en köpare att själv noggrant undersöka och värdera varulagret. Köparen ombesörjer och bekostar hämtning av varulagret från Skubbet AB:s lagerlokaler i Enköping. Mot ersättning kan Skubbet AB efter särskild överenskommelse vara köparen behjälplig med transport.

 

Visning av varulagret sker efter överenskommelse med förvaltaren.

 

Anbud skall lämnas skriftligen och skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast fredagen den 8 april 2022, kl. 12.00. Anbud skall sändas med e-post till ponten[@]advokatgruppen.net. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet. Konkursförvaltaren avser att slutförhandla buden med anbudsgivarna med de högsta buden.

 

Förteckning varulager

Fotografier varulager

 

Eskilstuna Kliniken AB

Eskilstuna Kliniken AB

 

Eskilstuna Kliniken AB, 559183-3230, försattes i konkurs den 27 oktober 2021. Konkursförvaltare är advokat Carlos Costa. Bolaget har bedrivit skönhetsbehandlingar, utbildningar samt försäljning av utrustning och material inom skönhet. Vid konkursutbrottet fanns ca 5 000 kunder registrerade hos bolaget. Verksamheten har bedrivits under namnet Mälarkliniken från förhyrda lokaler om ca 260 m² på Smedjegatan 43 i Eskilstuna. Verksamhet har även bedrivits på andra orter i landet. Bolaget har sysselsatt 2-3 personer det senaste året. För närmare beskrivning av verksamheten, se bolagets hemsida Eskilstunakliniken

 

Rörelsen utbjuds härmed till försäljning. Anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 15 november kl. 12.00 via e-post till malmbom[@]advokatgruppen.net, alternativt via fax eller post. Visning av lokalerna sker efter överenskommelse. Förvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt, liksom möjlighet att sälja underhand. Anbudsunderlag bifogas nedan. 

 

Anbudsunderlag 

 

 

INDUSTRIFASTIGHET KATRINEHOLM [UPPDATERAD 2020-08-22] 

[SÅLD]

Bild Bussen 1

 

Industrifastigheten Katrineholm Bussen 1 med adressen Ljungvägen 25 A i Katrineholm ägs av Griffin Real Estate AB, 559168-2413. Bolaget försattes i konkurs vid Nyköpings tingsrätt 2020-07-03. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén.

 

Fastigheten utbjudes härmed till försäljning på de villkor som framgår av nedanstående prospekt (klicka på respektive länk). Anbudstiden löper ut 2020-08-31. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja underhand. Visning sker enligt överenskommesle med förvaltaren, se kontaktuppgifter på första sidan.

 

Prospekt Katrineholm Bussen 1

Värdeutlåtande 2017

Värdeintyg 2019

Utdrag fastighetsregistret

Bygglovshandlingar

Förteckning hyresavtal (uppgifter om hyresgäster dolda, kontakta förvaltaren för att få uppgifterna)

Hyresavtal (uppgifterna om hyresgäster dolda, kontakta förvaltaren för att få uppgifterna)

Slutbesked för byggnationen

 

 

 Gardshallen_Color-1-

[SÅLD]

Agricom AB, 559225-2018, försattes i konkurs vid Nyköpings tingsrätt 2020-07-09. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén. Bolagets verksamhet har bestått i att utveckla och driva en e-handelssite för nätförsäljning av jordbruksprodukter och liknande produkter. Efter utvecklingen och marknadsföringsinsatser påbörjades webbförsäljningen i april 2020, under namnet ”Gårdshallen.se”. Webbförsäljningen har sedan pågått intill konkursen och webbsidan hålls ännu öppen. Antalet registrerade kunder uppgick under perioden april till juni till över 1.450 stycken och antalet genomförda order till drygt 1.400. Omsättningen för den korta perioden uppgick till 1 Mkr exkl. moms. Konkursboet utbjuder härmed konkursbolaget rättigheter till "Gårdshallen.se" till försäljning genom anbudsförfarande, se närmare uppgifter i nedanstående prospekt. Anbudstiden löper ut fredagen den 7 augusti  2020.  Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja underhand. 

 

Prospekt "Gårdshallen"

 

 Bilverkstad och däckhotell i Strängnäs (SÅLD)

MIDI 

 

MIDI bilverkstad i Strangnäs AB, 559137-1405, försattes i konkurs den 2020-05-13. Konkursförvaltare är advokaten Jonas Halén. Bolaget har drivit bilverkstad och däckhotell (cirka 40-50 däckhotellskunder vid konkursutbrottet) under namnet MIDI Bilverkstad i hyrda lokaler om ca 280 m2 (3 arbetsplatser, reception, omklädningsrum samt personalutrymmen) på Annebergsvägen 1 i Strängnäs. Hyran uppgår till cirka 11.300 kr per månad. Bolaget har sysselsatt 2-3 personer under det senaste året.

 

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på rörelsen. Anbud kan avse hela rörelsen eller delar av rörelsen. Anbud skall vara förvaltaren tillhanda senast fredagen den 29 maj 2020, kl. 12.00, till e-postadress halen[@]advokatgruppen.net. Visning efter överenskommelse med förvaltaren. Förvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt liksom möjlighet att sälja underhand.

 

Förteckning inventarier (klicka på länken)

Bilder inventarier (klicka på länken)

 

 Redew_mailsignatur

reDEW AB, 556974-6570, försattes på egen begäran i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt den 5 maj 2020. Verksamheten har bestått av tillverkning och försäljning av konfektion. Tillgångarna består i huvudsak av ett större varulager av jeans. Varulagret är beläget i Eskilstuna. Även inventarier samt ett större varulager av jeans finns i utlandet. Egendomen utbjuds härmed till försäljning genom skriftlig anbud. Anbud skall lämnas skriftligen per post (i slutet kuvert), via telefax eller e-post och vara advokatbyrån till handa senast den 27 maj 2020 klockan 12.00. Anbudsunderlag bifogas nedan.

 

 Anbudsunderlag

 

 

QoF

 

SÅLD

MJ Queen of Fashion AB har försatts i konkurs 2020-05-08. Bolaget har bedrivit klädbutik på Kungsgatan 9 i Eskilstuna med inriktning på försäljnig av festkläder och skor. Det befintliga varulagret utgörs av ett 100-tal klänningar, blusar, jackor, skor m.m. Varulagret och butiksinventarierna utbjudes härmed till försäljning genom anbudsförfarande. Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2020-05-27, kl 12.00. Anbudet skall avse all egendom, varulagret eller inventarierna (anbud på enstaka klädesplagg eller inventarier godtas ej). Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet. Visning sker endast efter överenskommelse.

 

Förteckning varulager och inventarier (klicka på länken).

Foton kläder (klicka på länken).

 

 

 Blowpoint

[SÅLD]

Blowpoint AB, 556893-3724, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-08-14. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén.

 

Blowpoint AB har utvecklat och marknadsfört en prisbelönt alkoholmätare för användning i offentliga miljöer och företag. Alkoholmätaren används idag på ett stort antal hotell och av andra kunder. Produkten har under 2018 testats av MHF med mycket gott resultat, se https://www.mhf.se/omdomen/alkolas/blowpoint/.

 

Konkursbolagets rörelse bjuds härmed ut till försäljning av konkursförvaltaren, se prospekt nedan. Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2019-10-07, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.

 

Prospekt 

Bilaga 1, lager och inventarier

Bilaga 2, immateriella rättigheter

Blowpoint på Facebook

 

 

 

Janeling

 

[SÅLD]

Konditori Janeling AB, 556593-7199, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-08-22. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén.

 

Bolaget bedriver traditionell konditoriverksamhet med bageri och café. Rörelsen grundades 1965 och är en av Eskilstunas äldsta. Förutom café och produktion på Strandgatan 4 i Eskilstuna har bolaget även café med försäljning vid ICA Ekängen (Strängnäsvägen 11) i Eskilstuna. Verksamheten har omfattat 18 anställda och har haft en årlig omsättning strax under 9 Mkr under senare år. Förutom försäljning i butik är bolaget även leverantör till hotell i Eskilstuna samt till bröllop, företagsevent och andra evenemang.

 

Rörelsen utbjudes härmed till försäljning enligt vad som framgår av nedanstående prospekt. Anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast torsdagen den 12 september kl. 12:00.

 

Prospekt

 

Bilaga 1, årsredovisning 2017

Bilaga 2, årsredovisning 2018

Bilaga 3, balansrapport juli 2019

Bilaga 4, resultatrapport juli 2019

Bilaga 5, hyresavtal Strandvägen med hyresavi juli - september 2019 

Bilaga 6, hyresavtal ICA Ekängen samt tilläggsavtal ICA Ekängen

Bilaga 7, inventarieförteckning

Bilaga 8, lagerförteckning

Bilaga 9, bilder

 

 

 layinglogo1 

[SÅLD]

 

Yosso AB har försatts i konkurs vid Södertälje tingsrätt 2019-08-01. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén. Bolagets verksamhet har bestått i utvecklandet av en tjänsteplattform / ett digitalt verktyg "Yosso" avsett att användas av konsumenter och hantverkar inför och vid genomförandet av konsumententreprenader, se www.yosso.se. 

 

 

Konkursbolaget samtliga rättigheter till "Yosso" utbjudes härmed till försäljning, se prospekt nedan. Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2019-09-12, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.

 

Prospekt Yosso.

Beskrivning Yosso, version 1.

Beskrivning Yosso, verision 2.

 

 

Logga Fontana

 

[SÅLD]

 

M Fontana Bygg & Smidesservice AB, 556797-7953, har efter egen ansökan försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-04-24, varvid advokaten Gustaf Pontén har förordnats som förvaltare. Verksamheten drivs för närvarande vidare av konkursboet.

 

Prospekt för rörelseöverlåtelse [klicka på länken]

Bilaga 1, Förteckning viktigare kunder

Bilaga 2, Årsredovising 16/17

Bilaga 3, Årsredovisning 17/18

Bilaga 4, Resultatrapport februari 19

Bilaga 5, Balansrapport februari 19

Bilaga 6, Verktyg, fordon och övriga inventarier (uppdaterad)

Bilaga 7, Lager (uppdaterad)

Bilaga 8, Foton

 

 Fontana bilder

 

 ----------------------------------

 

 

 Gärde

Lantbruksfastighet Strängnäs Ytterselö-Norrtorp 3:41[SÅLD]

Mark på Selaön 

Offentlig auktion hålles den 14 mars 2019, kl 14:00

på plats i Gula Industrihuset, Brogatan 21, Stallarholmen.  

 

Obebyggd fastighet med åkermark och lite skogsmark i närhet till väg och bebyggelse på Selaön i Strängnäs. Fastighetens areal uppgår till ca 8,8 hektar och fördelar sig på ca 7,3 hektar åkermark och 1,5 hektar skogsmark. Fastigheten lämpar sig utmärkt för den som vill ägna sig åt småskalig lantbruksverksamhet eller som tillskottsmark.

 

Ladda ner:

Prospekt

Värdeutlåtande

 

 ---------------

 

OSTAFFÄREN I STRÄNGNÄS AB [SÅLD]

 Ostaffären i Strängnäs

 

 

Ostaffären i Strängnäs AB, 556073-3528, har efter egen ansökan försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2019-02-20. Konkursförvaltare är advokaten Gustaf Pontén, Advokatgruppen Mellansverige. 

Bolaget har bedrivit ost- och delikatessbutik i hyrda lokaler i Strängnäs. Butiken har utöver ost haft ett sortiment bestående av bl.a. kaffe, te-blandningar, marmelader, kex, olivoljor och choklad. Butiksrörelsen har anor sedan 1930-talet och har en trogen och väl inarbetad kundkrets. 

Butikslokalen är belägen på Hospitalsgatan 17 i centrala Strängnäs och omfattar förutom butiksyta även ett mindre kontor med personalutrymme samt källare med två stycken kylrum anpassade för lagring av ost. Hyran uppgår till cirka 4 000 kr per månad.

Rörelsens omsättning har under räkenskapsåren 2016 - 2018 varierat mellan 3,5 och 3,9 Mkr. 

I och med konkursen finns nu möjlighet att förvärva butiksrörelsen med möjlighet att inträda i hyresavtalet. I överlåtelsen ingår inventarier i form av butiksinredning, kyldiskar, kylskåp, vågar, ostknivar m.m., se översiktlig inventarieförteckning i bilaga 1

Skriftliga bud emotses snarast, dock senast 2019-03-01, kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet.

 

Kontaktperson vid advokatbyrån är Jonas Halén, telefon: 016-13 40 20 och e-post: halen[@]advokatgruppen.net.

 

 

 

 

 

 

 logo

 

[SÅLD]

GAD Tech AB, 559062-6304, försattes i konkurs efter egen ansökan i konkurs vid Västmanlands tingsrätt 2019-01-14. Till konkursförvaltare förordnades advokaten Gustaf Pontén.

 

Bolagets verksamhet är inriktad mot nordisk järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon och industri. Verksamheten omfattar uthyrning av tekniker och tillhandahållande av andra kvalificerade konsulttjänster samt produkter till företag inom järnväg- och tillverkningsindustri. Härutöver har bolaget bedrivit underhåll och service av lok, vagnar och andra järnvägsmaskiner, både på plats hos kunder och sedan 2017 även i egen lokverkstad i Karlstad. Verksamheten bedrivs för närvarande vidare av konkursen.

 

Skriftliga anbud på hela eller delar av rörelsen skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2019-01-31, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles, liksom rätten att ensidigt avbryta anbudsförfarandet. Konkursförvaltaren avser att slutförhandla köpeskillingen med de anbudsgivare som lämnat högsta anbuden. För ytterligare information klicka på länkarna nedan.

 

Prospekt

Bilaga 1 Årsredovisning GAD Tech AB 2017

Bilaga 2 Årsredovisning GAD Consulting AB 2017

Bilaga 3 Preliminär resultatrapport GAD Tech AB 2018

Bilaga 4 Preliminär balansrapport GAD Tech AB 2018

Bilaga 5 Hyresavtal lokaler Karlstad

Bilaga 6 Hyresavtal Västerås

Bilaga 7 Hyresavtal Stockholm

Bilaga 8 Verkstadsinventarier (preliminär förteckning, verktyg i bilar, datorer m.m. tillkommer)

Bilaga 9 Kontorsinventarier Västerås och Stockholm 

Bilaga 10 Telefoner och datorer hos personal (publiceras inom kort)

Bilaga 11 Förteckning leasade fordon

 

 

Hjulia [SÅLD]

Vuollerim Invest AB, 556974-4300, har försatts i konkurs vid Gällivare tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén. Bolaget har under namnet Hjulia Däck & Fälg bedrivit däckfirma. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Stallarholmen, Strängnäs kommun. Försäljningen har dock även skett via Internet.

 

Rörelsen utbjudes härmed till försäljning. I verksamheten ingår:

 

- lager av däck, bilaga 1 (uppskattade inköpspriser)

- lager av fälgar, bilaga 2 (uppskattade inköpspriser)

- lager av däcktillbehör, bilaga 3 (uppskattade inköpspriser)

- verkstadsinventarier, bilaga 4

- rätten till telefonnummer, domän m.m.

 

Viss utrustning som används i rörelsen är leasad. Möjlighet kan finnas att överta dessa leasingavtal. Visning sker efter överenskommelse med förvaltaren. Som rörelsen för närvarande drivs konkursboet i avvaktan på en försäljning kan lagret komma att förändras.

 

Härmed infordras anbud på rörelsen. Anbud kan avse hela rörelsen eller delar av rörelsen. Anbud skall vara förvaltaren tillhanda senast fredagen den 26 oktober 2018, kl. 12.00. Förvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt liksom möjlighet att sälja underhand.

 

För ytterligare upplysningar kontaktas förvaltaren. 

 

 

Jernberghska Krog AB [SÅLD]

Jernberghska

 

Jernberghska Krog AB, 556908-9955, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt. Förvaltare i konkursen är Carlos Costa.

För nedladdning av anbudsunderlag tryck här.

 

  [SÅLD]

Quicken AB, 556712-5439, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt. Förvaltare i konkursen är advokaten Gustaf Pontén. 

 

 

 

Maskin och svetsteknik i Mälardalen - MMS [SÅLD]

Mälardalens Maskin & Svetsteknik AB, 556610-1167, har försatts i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt 2018-04-11. Förvaltare i konkursen är advokat Gustaf Pontén. 

 

Tillgångarna har försålts av konkursboet.

 

Gård vid Hjälmarens strand (SÅLD)

Eskilstuna Vångsö 1:2 och 1:4

Jord och skog, 36 ha, vid Hjälmarens strand. Jak- och fiskearrende. Gårdcentrum med bostad och flera ekonomibyggnader. 15,8 inägomark samt 18,3 ha skog.

Försäljes genom offentlig auktion den 21 juni 2018, kl 15:00 på Advokatgruppens kontor i Eskilstuna, Rademachergatan 17, 4 tr.

För nedlaggning av prospekt tryck här

För beställning eller ytterligare information kontakta advokat Carlos Costa, tfn 016 13 40 20, e-post costa[@]advokatgruppen.net. 

 

 

Eskilstuna Vångsö

 

Trädgårdstomt med fritidshus (SÅLD)

 

Eskilstuna Ängsholmen 1:2

1 000 m² arrenderad trädgårdstomt med fritidshus, gäststuga, bastuhus, jordkällare samt växthus. Tillfälle för den händige att förvärva byggnader med enklare renoveringsbehov ett stenkast från Mälaren med bad och möjlighet till båtplats.

Försäljes genom offentlig auktion den 21 juni 2018, kl 16:00 på Advokatgruppens kontor i Eskilstuna, Rademachergatan 17, 4 tr.

För nedlaggning av prospekt tryck här

För beställning eller ytterligare information kontakta jur. kand Hanna Malmbom, tfn 016 13 40 20, e-post malmbom[@]advokatgruppen.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Advokatgruppen Mellansverige 2023
 | 
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB